Tiedekin sen todistaa: Rahat kannattaa käyttää elämyksiin, ei tavaraan

elämyksiä

Useimmilla meistä on käytössään varsin rajallinen määrä rahaa. Useimpien toiveena on myös elää mahdollisimman onnellista elämää. Miten pakollisista menoista yli jäävät rahat siis tulisi käyttää, jotta ne edistäisivät onnellisuutta parhaalla mahdollisella tavalla?

 

Psykologian professori Thomas Gilovich Cornellin yliopistosta on tutkinut pitkään rahan ja onnellisuuden välistä suhdetta. Gilovichin tekemän tutkimuksen mukaan kokemukset lisäävät ihmisten onnellisuutta enemmän kuin uusien esineiden hankkiminen. Tavaroiden ostaminen tekee kyllä hetkellisesti onnelliseksi. Voisi kuvitella, että koska tavara on pysyvämpi kuin hetken kestävä elämys, tavara myös lisäisi onnellisuutta pidempään. Mutta asia onkin päinvastoin: uuden esineen tuoma ilo haihtuu melko nopeasti, kun taas uudet kokemukset, oppiminen ja elämykselliset hetket lisäävät onnellisuutta kauemmin. Rahat kannattaisikin käyttää tavaroiden sijaan esimerkiksi matkusteluun, taidenäyttelyssä käyntiin tai uuden taidon opetteluun.

elämyksiä1 elämyksiä3

Gilovich selittää asiaa ihmisen kyvyllä sopeutua. Sopeutuminen on välttämätön ja ihmisille tyypillinen piirre. Hyvä sopeutumiskyky kuitenkin tarkoittaa myös, että ympärillä oleviin tavaroihin tottuu helposti. Uusi laukku tai älypuhelin innostaa ja lisää tyytyväisyyttä vähän aikaa, mutta sen olemassaoloon tottuu nopeasti, ja onnellisuus palaa samalle asteelle kuin ennen ostosta. Tavaran pysyvyys siis pikemminkin vähentää sen onnellisuutta tuovaa vaikutusta. Hetken kestävistä elämyksistä taas tulee osa kokijan identiteettiä, sillä identiteettimme koostuu juuri kokemuksista ja muistoista. Ajan myötä negatiivisillakin kokemuksilla saattaa olla minäkuvaa vahvistava vaikutus.

 

Ihminen on myös sosiaalinen olento, ja yhdessä muiden kanssa vietetty aika jää mieleen. Siksi kokemukset lujittavat paremmin yhteenkuuluvuuden tunnetta kuin esineiden omistaminen. Jokainen tietää, että yhdessä koettu reppureissu lujittaa kaverusten välistä suhdetta enemmän kuin se, että kaverukset ostavat samanlaiset autot. Samanlaisia asioita kokeneilla tai samoja harrastuksia harrastavilla myös usein riittää juttua keskenään. Yhtä paljon – tai yhtä kiinnostavaa – keskustelua ei synny esineistä.

elämyksiä

Lisäksi ihmisten taipumus vertailla itseään muihin on syynä siihen, miksi elämykset lisäävät onnellisuutta varmemmin kuin tavaran hankkiminen. Meidän on nimittäin helpompi vertailla materiaalisia saavutuksia kuin koettuja elämyksiä. Toisin sanoen naapurin uusi upea ruohonleikkuri herättää helpommin kateutta kuin naapurin käymä sukelluskurssi. Ja kateus on luonnollisesti este onnellisuuden tunteelle.

 

Psykologian professori Gilovich kehottaakin miettimään asiaa myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Yleisen hyvinvoinnin kannalta ihmisiä olisi kannattavaa kannustaa esineiden ostamisen sijaan panostamaan aineettomiin, onnellisuutta lisääviin kokemuksiin ja harrastuksiin. Lisäksi työnantajien tulisi huolehtia työntekijöiden mahdollisuuksista viettää lomia ja päättäjien järjestää sopivia ajanviettopaikkoja.

 

Millä elämyksillä sinä voisit lisätä omaa ja läheistesi onnellisuutta?

 

Tuuli, pienennetty

 

Tuuli, elämyskirjoittaja

 

Jutun lähteenä on käytetty Fast Company nartikkelia (http://www.fastcoexist.com/3043858/world-changing-ideas/the-science-of-why-you-should-spend-your-money-on-experiences-not-thing).

 

I hurried 70-483 Dumps For into the local department store to grab1 some last minute 98-364 Exam Dumps Chirsmas gifts. I 98-367 test looked at all Itcertpasses the people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and 98-364 Exam Dumps I just had so much to do. Chirsmas was Itcertpasses 98-367 test 70-483 Dumps For beginning to become such 70-483 Dumps For a drag. Itcertpasses I kinda wished 70-483 Dumps For that I could just sleep through Chirsmas. But I hurried the best I could through all the people to the toy department. 70-483 Dumps For Once again I kind of mumbled3 to myself at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out of Itcertpasses the corner of 70-483 Dumps For my eye I saw a little boy about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair and he held her so gently. I could not seem to help myself. I just kept loking over at the little boy and wondered 70-483 Dumps For who the doll was 70-483 Dumps For for. I watched Itexamplan him 98-364 Exam Dumps turn to a woman and he called his aunt by name and said, ”Are you sure I don’t have enough money?” She replied a bit impatiently, ”You know that you don’t have enough Itexamplan money for it.” The aunt told the little boy not to go anywhere that she had to go and get some other things and would be back ADM-201 Practice Exam in 70-483 Dumps For a few minutes. And then she left the 98-367 test aisle. Itexamplan The boy continued to hold ADM-201 Practice Exam the doll. After a 98-367 test bit I asked the boy who the doll was for. He said, ”It is the doll my 70-483 Dumps For sister wanted 98-367 test so badly for Chirsmas. She just 98-364 Exam Dumps knew that Santa would bring it. 70-483 Dumps For ”I told him that 98-367 test ADM-201 Practice Exam maybe Santa was going to bring it . He said, ”No, Santa can’t go where my sister is…. I have to 98-367 test give the doll to my Mama to take to her. ”I asked him where ADM-201 Practice Exam 98-364 Exam Dumps his siter was. Itexamplan 98-367 test He looked at me with the 70-483 Dumps For saddest eyes and said, ”She was Itexamplan gone to be with Jesus.

My Daddy 98-364 Exam Dumps Itexamplan says that Mamma is 98-364 Exam Dumps going to have to go be with her.” My heart 98-364 Exam Dumps nearly stopped Itexamplan beating. Then the Itcertpasses boy looked at me again and said, ”I told my Daddy to tell my Mama not to go 98-364 Exam Dumps yet. I told him to tell her to wait till I got back from the store.” ADM-201 Practice Exam Then he asked Itcertpasses 98-364 Exam Dumps me if i wanted to see his picture. I told him I’d 70-483 Dumps For love to. He pulled out some picture he’d Itcertpasses had taken at the front of the store. ADM-201 Practice Exam He Itexamplan said, ”I want my Mama ADM-201 Practice Exam to take this with her so the dosen’t ever forget me. I love my Mama so very much and I wish she dind not 98-364 Exam Dumps have to leave me.But Daddy says she will need to ADM-201 Practice Exam be with my sister.” I Itcertpasses saw that the little boy had lowered his head and had ADM-201 Practice Exam grown so ADM-201 Practice Exam qiuet. While he was 98-364 Exam Dumps Itcertpasses ADM-201 Practice Exam 98-367 test not looking I reached into my purse and pilled out a handful of bills. I asked the little ADM-201 Practice Exam boy, ”Shall we count that miney one more time?” He grew excited and said, 70-483 Dumps For ”Yes,I just know it Itexamplan has to be enough.” So 98-364 Exam Dumps I slipped my money in with his and we began to count it . Of ADM-201 Practice Exam course it was plenty for the doll. He softly said, ”Thank you Jesus for giving me enough money.” Then the boy said, ”I just Itexamplan 98-367 test asked Jesus to give me enough money to buy this doll so Mama can take it with her to give 98-364 Exam Dumps my sister. And 98-367 test Itexamplan he 70-483 Dumps For heard my prayer. I wanted to ask Itcertpasses him give for enough to buy my Mama a white rose, but I didn’t ask him, but he gave me enough to buy 98-367 test the doll and a rose for 98-367 test my Mama. She loves white rose so much. ”In a few Itexamplan minutes the aunt Itcertpasses came back 98-367 test and I wheeled my cart away. I could not keep from thinking about the little boy as 98-367 test I finished my shoppong in a ttally 70-483 Dumps For different spirit than ADM-201 Practice Exam when I had started. And I kept remembering a story I Itcertpasses had seen in the newspaper several days earlier about a Itexamplan drunk driver hitting Itcertpasses a car 98-367 test and killing7 a little girl and the Mother was Itexamplan in serious condition. The family was deciding on whether to remove the Itcertpasses life support. Now surely this little boy did not belong 98-364 Exam Dumps Itcertpasses 98-364 Exam Dumps with that story.Two days later I read in the paper where the family had disconnected the life support and the young woman had died. I could not forget the little boy and just kept Itexamplan wondering if the two were somehow connected. Later that day, I could not Itcertpasses help myself and I went out and bought aome white roses and took them ADM-201 Practice Exam to the funeral home where the yough woman was .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and the picture of the Itexamplan little boy in the store. I left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second ADM-201 Practice Exam a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Elämyksenä verenluovutus

Maslow’n klassisen tarvehierarkian yläosassa mainitaan tarve tulla huomatuksi ja tuntea olonsa arvokkaaksi. Verenluovuttajana olet tärkeä osa yhteiskuntaa ja avun saajan elämää. Jos varasi eivät riitä keräyksiin, ei huolta, sillä verenluovutus on aina luovuttajalle täysin ilmaista.

Suomessa tarvitaan joka päivä lähes tuhat verenluovutusta, jotta jokainen hädässä oleva saa tarvitsevansa avun. Verenluovutus on äärimmäisen tärkeä osa suomalaista terveydenhuoltoa. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa omalta osaltaan siitä, että sairaille ja tapaturmien uhreille on pikaisesti apua saatavilla kellonajasta ja päivästä riippumatta. Veripalvelu perustettiin vuonna 1948 huolehtimaan suomalaisten sairaaloiden verentarpeesta.

Verenluovutus on todellakin elämys. Itsekin äkillisestä ja vakavasta sairastapauksesta johtuen olen joutunut ottamaan vastaan kymmeniä yksikköjä auttavien suomalaisten verta. Näiden lahjoituksien ansioista olen saanut jatkaa elämääni terveenä ja reippaana. Siispä koen velvollisuudekseni antaa takaisin tälle organisaatiolle ja niille ihmisille, joilta itse sain apua sitä tarvittaessa. Luovuttajana olet osa tärkeää kokonaisuutta ja lahjoituksellasi pelastetaan henkiä vauvasta vaariin. Luovutuksesta voi lähteä aina iloisin mielin ja tietoisena siitä, että on tehnyt jotain tärkeää.

Kampanjakuva2

Mitä verenluovutuksessa tapahtuu?

Verenluovutus tapahtumana on pikainen ja helppo. Veripussin täyttyminen vie vain noin 10 minuuttia. Se on kuin pikaelämys, joka takaa apua tarvitsevalle, mutta antaa myös luovuttajalle arvokkaan lahjan; hyvän mielen. Vaikka ensimmäistä luovutusta edeltävät minuutit vähän jännittävätkin, ja mahalaukussa pyörii muutama perhonen, hermot tasaantuvat kyllä luovutuskertojen lisääntyessä. Verenluovutus on äärimmäisen hyvä syy ylittää itsensä, jos potee neulapelkoa. Luovuttajista pidetään hyvää huolta. Verenluovutukseen saapuessa pääset täyttämään lomakkeen yhteystiedoillasi ja kattavalla terveyskyselyllä. Sormenpäästä otetaan pikainen hemoglobiinin mittaus, tätä pientä nipistystä hädin tuskin huomaa. Ammattimainen henkilökunta käy kanssasi lävitse lomakkeen, ja jos estoja luovutukselle ei löydy, siirrytään luovuttamaan, jossa sairaanhoitaja pikaisesti laittaa luovutuksen käyntiin, jonka jälkeen voi virkistäytyä mehulla ja pienellä syötävällä. Hengenpelastukseen riittää vajaa tunti. Luovutuksen jälkeisen loppupäivän voi, ja kannattaa ottaa rennosti.

Mitä sitten?
Kun luovutus on ohi ja olet kotiutunut turvallisesti, tulee painaa mieleensä tai rustata kalenteriin seuraava ajankohta luovutukselle. Jotta veripankeissa on jatkuvasti tarvittava määrä verta, on äärimmäisen tärkeää että verenluovutus ei olisi vain kertaluontoinen asia, vaan siitä voisi tehdä elämänmittaisen auttamistavan. Naisilla luovutusväli on 3 kuukautta ja miehillä 2 kuukautta.

Verenluovutuksesta voi myös tehdä työporukan, kavereiden tai perheen keskeisen jutun, ja rekisteröityä VeriRyhmäksi Veripalvelun sivuilla. Isommalla porukalla apu ja hyvä mieli moninkertaistuvat!

Tartu haasteeseen!

ElämysLahjat haastaa kaikki kynnelle kykenevät osallistumaan tärkeisiin talkoisiin.

SLOGAN2

Teksti: Netta, ElämysLahjat.fi
Lisätietoa verenluovutuksesta: Veripalvelu