Henkilökunnan palkitseminen

Elämyslahja nostaa työmotivaatiota. Työporukan hyvinvoinnista kannattaa pitää huolta! Elämyslahjojen liikelahjat virkistävät ilmapiiriä ja siirtävät työasiat hetkeksi taka-alalle. Tästä kategoriasta löytyvät elämykset ovat esimerkkejä tavoista kasvattaa ryhmähenkeä ja kehittää kommunikaatiotaitoja. Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta!
60 / 200