Otsikko

Ehdot ja säännöt

Tämän Osto- ja myyntisopimuksen (jatkossa "Sopimus") osapuolet ovat (I) ELÄMYSLAHJAT OY internet-myyntijärjestelmän ElämysLahjat (jatkossa "Järjestelmä") ylläpitäjänä (jatkossa "Välittäjä") sekä (II) henkilö tai taho, joka on Järjestelmän kautta ostanut lahjakortin (jatkossa "Ostaja").

1. Sopimuksen kohde

1.1. Sopimus määrää lahjakortin ostamista, toimittamista ja maksamista koskevat ohjeet Välittäjän ja Ostajan (jatkossa "Osapuolet") välillä.

1.2. Sopimuksen mukaisesti Välittäjän velvollisuus on antaa Ostajalle tämän ostama lahjakortti. Ostajan velvollisuus on Sopimuksen mukaisesti maksaa Välittäjälle lahjakortin hinta.
1.3. Lahjakorttiin on merkitty numero (jatkossa "Lahjakortin numero"), joka aktivoimisen jälkeen (joka tehdään maksusuorituksen tapahduttua) antaa Ostajalle oikeuden käyttää Lahjakortin voimassaoloaikana Lahjakorttiin merkittyä palvelua tai muuta enintään samanhintaista palvelua. Aktivoidun Lahjakortin numero on Lahjakortissa ilmoitetun palvelun tai muun palvelun tilaamisen ja siitä maksamisen vahvistusasiakirja.

1.5. Osapuolet vakuuttavat ymmärtävänsä, ettei Välittäjä tarjoa Lahjakorteissa ilmoitettuja palveluita itse, vaan ainoastaan välittää niitä Järjestelmän kautta. Lahjakorteissa ilmoitettuja palveluita tarjoavat itsenäisesti Järjestelmässä ja/tai Lahjakortissa ilmoitetut palveluntarjoajat, jotka noudattavat toiminnassaan Suomen lakeja ja muita heitä koskevia määräyksiä (jatkossa "Palveluntarjoajat").
1.6. Ostaja vakuuttaa ymmärtävänsä, että ennen kuin Palveluntarjoaja suorittaa Lahjakortissa ilmoitetun palvelun tai muun palvelun johon kortti oikeuttaa, voi tämä pyytää palvelun suorittamiseen liittyvien täydentävien sopimusten allekirjoittamista. Ostaja tietää, että kieltäytyessään allekirjoittamasta näitä sopimuksia, voi Palveluntarjoaja kieltäytyä suorittamasta palvelua eikä Ostajalle tässä tapauksessa palauteta rahaa tai Lahjakorttia voi vaihtaa toiseen.

1.7. Ostaja vakuuttaa, että on tutustunut Järjestelmän kautta jaettavien ja ostettavien palveluiden kuvauksiin ja ehtoihin (mukaan lukien ikärajat), joita Ostajan tulee noudattaa. Ostaja tietää, että mikäli ehtoja ei noudateta, voi Palveluntarjoaja kieltäytyä suorittamasta Lahjakortissa ilmoitettua palvelua eikä Ostajalle tässä tapauksessa palauteta rahaa tai Lahjakorttia voi vaihtaa toiseen Lahjakorttiin.
1.8. Ostaessaan Lahjakortin on Ostaja tietoinen, että Palveluntarjoaja voi kieltäytyä suorittamasta palvelua, jonka tarjoaminen Ostajalle voi aiheuttaa vaaraan hengelle tai terveydelle.
1.9. Jos Järjestelmässä ilmoitettuun palveluun, jonka Ostaja voi ostaa, liittyy terveyteen liittyviä riskejä, vahvistaa Ostaja Lahjakortin ostaessaan, että on tietoinen kaikista Järjestelmässä ilmoitetuista Palveluun liittyvistä vaaroista ja riskeistä terveydelle.

2. Lahjakorttien hinta, ostaminen ja maksaminen

2.1. Sopimuksessa tarkoitetut Lahjakortit ostetaan Internet-myyntijärjestelmässä ”ElämysLahjat” osoitteessa www.elamyslahjat.fi.
2.2. Lahjakorttien hinta on ilmoitettu Järjestelmässä. Jokaisen Lahjakortin hinta ja Lahjakortissa mainitun palvelun kuvaus on ilmoitettu erikseen.
2.3. Ostaessaan lahjakortin on Ostajan velvollisuutena:
2.3.1. Täyttää tilauslomake (jatkossa "Tilauslomake") asianmukaisesti;
2.3.2. Maksaa Lahjakortin hinta (sekä hyvittää mahdolliset lisäkulut) Järjestelmän ohjeiden mukaan.
2.4. Ostajalla on oikeus valita haluamansa seuraavista maksutavoista:
2.4.1. Vapaavalintaisen Järjestelmän tunnistaman pankin sähköinen maksujärjestelmä;
2.4.2. Käteinen Välittäjän toimistossa tai sovitussa paikassa;
2.4.3. Maksusuoritus osin aiemmin hankitulla edelleen voimassa olevalla Lahjakortilla ja osin muilla Sopimuksessa mainituilla maksutavoilla. Tässä tapauksessa maksutavaksi katsotaan Lahjakortti.

2.4.4. PayPal -järjestelmän kautta tehty maksu;
2.4.5. Tilisiirto.
2.5. Mikäli aiemmin hankitun Lahjakortin (Lahjakorttien) arvo ei kata Ostajan valitseman Lahjakortin arvoa, on Ostajalla oikeus hyvittää puuttuva osa muilla Sopimuksessa mainituilla maksutavoilla. Tässä tapauksessa katsotaan maksutavaksi Lahjakortti.
2.6. Ostaja ymmärtää, että mikäli Lahjakortti käytetään muun kuin Lahjakortissa mainitun palvelun maksamiseen niin, että hankittavan palvelun arvo alittaa Lahjakortin arvon, ei erotusta palauteta eikä millään lailla korvata Ostajalle.

2.7. Ostaja vakuuttaa, että on suostunut Sopimuksen ehtoihin, joiden mukaan Välittäjä ei palauta Lahjakorttia ja niistä maksettua rahaa, ellei Sopimuksessa erikseen niin sovittu. Ostaja on vastuussa Lahjakortin huolellisesta säilyttämisestä, eikä Ostajalla ole oikeutta saada korvausta kadonneesta tai anastetusta Lahjakortista Välittäjältä.
2.8. Mikäli Ostaja Järjestelmässä Lahjakortin ostaessaan esittää pyynnön, lähetetään Ostajalle lasku sähköpostitse tilauslomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

2.9. Ostaja ymmärtää, että kahta erilaista alennuksen kaltaista koodia ei voi hyödyntää samaan tilaukseen. Tilauksessa ei voi siis hyödyntää Avointa lahjakorttia sekä mahdollisen tarjouskampanjan alennuskoodia vaan tilaukseen voi käyttää vain toisen näistä alennuksista. Poikkeuksena; Mikäli Ostajalla on useampi Avoin lahjakortti jotka käytetään elämyksen tilaukseen, tilaukseen voi hyödyntää useamman Avoimen lahjakortin.

3. Sopimuksen voimaantulo

3.1. Ostaja vakuuttaa, että on ennen Sopimuksen solmimista tutustunut Sopimuksen ehtoihin ja on niihin suostunut.
3.2. Ostaja tietää, että Sopimus astuu voimaan, kun Ostaja seuratessaan Järjestelmän ohjeita merkitsee kohdan „Olen suostunut sopimusehtoihin“ vahvistaen näin suostumuksen Sopimuksen ehtoihin.
3.3. Välittäjä vahvistaa Sopimuksen solmimisen lähettämällä vahvistuksen Ostajan tilauslomakkeessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

4. Lahjakortin perilletoimitus

4.1. Lahjakortti voidaan Ostajan valinnan mukaisesti toimittaa perille seuraavilla tavoilla:
4.1.1. Lähettikuljetuksella Ostajan Tilauslomakkeessa ilmoittamaan osoitteeseen. Tässä tapauksessa määräytyy toimitusaika lähettiyhtiön ("DPD Suomessa") toimitusohjeiden mukaisesti;
4.1.2. Lähettämällä Lahjakortti Ostajan Tilauslomakkeessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ("eLahja");
4.2. Ostajalla (ei koske yritysasiakkaita) on oikeus 14 (neljäntoista) päivän kuluessa palauttaa käyttämätön Lahjakortti Välittäjälle ja saada tämän jälkeen maksamansa lahjakortin summa palautettua. Toimitus- tai pakkauskuluja ei palauteta. Välittäjän yhteystiedot on ilmoitettu Järjestelmässä. Ostaja vakuuttaa ymmärtävänsä, että Välittäjä ei valvo Lahjakortin käyttöä eikä ole velvollinen palauttamaan rahaa (tai antamaan uutta Lahjakorttia), mikäli Lahjakorttia ei ole palautettu yllä mainitussa ajassa, vaikka se raukeaisikin käyttämättömänä Lahjakortin voimassaoloajan päätyttyä.

5. Lahjakortin voimassaoloaika ja käyttöehdot

5.1, Ostajan ostama Lahjakortti on voimassa 3 (kolme) vuotta (muutos astui voimaan 9.7.2020, tätä ennen ostetuissa lahjakorteissa 12 kk voimassaoloaika) Sopimuksen solmimispäivästä (ellei Sopimuksessa erikseen muuta sovita). Voimassaoloaika on ilmoitettu Lahjakortissa (ks. Viimeinen voimassaolopäivä).
5.1.1. Elämyslahjojen lahjakortin kolmen vuoden voimassaolo tarkoittaa sitä, että Elämyslahjoilla on lakisääteinen velvollisuus tarjota lahjakortissa suositeltu lahja vähintään 12 kuukauden ajan ostopäivästä lukien. Jos alihankkija muuttaa lahjan hintaa siten, ettei lahjakortissa suositeltua palvelua voida enää tarjota, Elämyslahjat takaa asiakkaille oikeuden vaihtaa lahja. Tällaisessa tapauksessa Elämyslahjojen tulee ensin vaihtaa alkuperäinen tuote Elämyslahjojen lahjakorttiin, jonka arvo vastaa saatua ennakkomaksua.

5.2.1. Lahjakortin voimassaoloaikana Ostajalla tai Lahjansaajalla on oikeus käyttää se Lahjakortissa merkittyyn palveluun tai muuhun enintään samanarvoisen palveluun. Jos lahjakortti käytetään edullisempaan elämykseen, ei käyttämättä jäänyttä summaa palauteta tai hyvitetä.
5.2.2. Lahjakorttiin merkitty elämys tulee hyödyntää lahjakortin voimassaoloaikana. Vanhentuneella lahjakortilla elämystä ei toteuteta.

5.3. Lahjakortti, jossa ilmoitettu palvelu on saatavilla ainoastaan tiettynä ajanjaksona vuodessa tai tietyissä sääolosuhteissa (jatkossa „Kausittainen palvelu“), on voimassa niin kauan kuin vallitsee vastaava ajanjakso tai sääolosuhteet, kuitenkin enintään vain Lahjakortissa ilmoitetun voimassaoloajan (ks. Lahjakortin voimassaoloaika).
5.4. Mikäli Lahjakortti on maksettu toisella Lahjakortilla, määräytyy uuden Lahjakortin voimassaoloaika maksuna käytetty Lahjakortin voimassaoloajan perusteella. Lahjakortin voimassaoloaika on ilmoitettu Lahjakortissa.
5.5. Mikäli Lahjakortti on maksettu usealla muulla Lahjakortilla, määräytyy Lahjakortin voimassaoloaika sen maksuna käytetyn Lahjakortin mukaan, jonka voimassaoloaika on lyhin. Lahjakortin voimassaoloaika on ilmoitettu Lahjakortissa.
5.6. Ostaja vakuuttaa ymmärtävänsä seuraavat ehdot:
5.6.1. Lahjakortissa ilmoitettua voimassaoloaikaa ei voi jatkaa eikä uusia;
5.6.2. Ostajan Lahjakortin voimassaoloaikana käyttämättä jättämän Lahjakortin palvelu katsotaan suoritetuksi. Näissä tapauksissa rahaa ei palauteta (tai anneta uutta Lahjakorttia);
5.6.3. Ostaja vakuuttaa tietävänsä, että Lahjakortissa ilmoitetun palvelun suorittamispäivä ja -aika määrätään Palveluntarjoajan varaussääntöjen mukaisesti. Varaussäännöt: Saadakseen palvelun Lahjakortin haltijan tulee puhelimella, sähköpostilla tai muulla Lahjakortissa esitellyllä tavalla tehdä varaus, ilmoittaa Lahjakortin numero ja voimassaolon päättymispäivämäärä, saada vahvistus ja saapua sovittuna aikana sovittuun paikkaan. Ostaja ymmärtää, että tapauksissa, joissa sovittuna aikana sovittuun paikkaan jätetään saapumatta, katsotaan palvelu suoritetuksi eikä Lahjakortin arvoa hyvitetä rahassa tai muulla keinoin.
5.6.4. Mikäli palveluntarjoaja ei järjestä lainkaan lahjakorttiin merkittyä palvelua lahjakortin voimassaoloaikana, palautetaan Ostajalle lahjakortista maksettu summa.

6. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

6.1. Ostajalla on oikeus:
6.1.1. vaatia Välittäjältä Sopimuksessa määrättyjen velvollisuuksien täyttämistä.
6.2. Ostajan velvollisuus on:
6.2.2. Esittää Sopimusta solmiessa Välittäjälle kaikki vaaditut tiedot;
6.2.3. Luovuttaessaan oikeutensa kolmannelle osapuolelle tarkistaa ja vakuuttaa, että henkilö, jolle oikeudet annetaan, noudattaa hänelle Sopimuksessa määrättyjä velvollisuuksia.
6.3. Välittäjän oikeus on:
6.3.1. Kieltäytyä solmimasta Sopimusta Ostajan kanssa, mikäli Sopimuksen solmimisen hetkellä on annettu valheellisia, vääriä, harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja.
6.4. Välittäjän velvollisuus on:
6.4.1. Mitätöidä Ostajan kohdassa 4.2 tarkoitetun peruutuksen jälkeen Lahjakortin voimassaolo ja palauttaa Lahjakortista maksettu summa. (Tilaamisesta Ostajalle mahdollisesti aiheutuneita lisäkuluja ei korvata);
6.4.2. Taata Lahjakortin numeron vastaavuus vaatimuksille ja huolehtia siitä, että Palveluntarjoajan palvelusta antamat tiedot ovat Järjestelmässä asianmukaisesti ja ajan tasalla.
6.4.3. Noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä henkilötietosuojan edellyttämiä säännöksiä.

7. Tietojen antaminen

7.1. Ostajan velvollisuus on Tilauslomaketta täyttäessään esittää Järjestelmän vaatimia tietoja tarkasti ja täydellisesti.
7.2. Mikäli Ostaja esittää vääriä, valheellisia tai puutteellisia tietoja, voi Sopimus jäädä täyttämättä tai täytetään väärin, jolloin Välittäjä ei ole vastuussa Sopimuksen täyttämisestä.
7.3. Välittäjällä on oikeus käyttää Ostajan esittämiä tietoja siinä laajuudessa, joka on tarpeellinen Sopimuksen täyttämiseksi. Tämä oikeus on voimassa Lahjakortissa ilmoitetun palvelun suorittamiseen tai Lahjakortin voimassaoloajan loppuun.
7.4. Välittäjällä on oikeus käyttää Ostajan tietoja lähettääkseen Ostajalle Järjestelmään liittyviä uutisia, tiedotuksia alennuksista ja muuta informaatiota, mikäli Ostaja on antanut siihen Järjestelmässä luvan.

8. Vastuu

8.1. Osapuolet ovat vastuussa Suomen lakien mukaisesti mahdollisesta velvollisuuksien täyttämättä jättämisestä tai puutteellisesta täyttämisestä.
8.2. Käsillä olevaa Sopimusta solmiessaan on Ostajan velvollisuus esittää oikeita ja täydellisiä tietoja.
8.3. Välittäjä ei takaa Lahjakortissa ilmoitetun palvelun suorittamista Ostajan valitsemana päivänä.
8.4. Välittäjä ei ole vastuussa Sopimuksen puutteellisesta täyttämisestä, mikäli Ostaja on Sopimusta solmiessa esittänyt vääriä, valheellisia, harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja.
8.5. Välittäjä ei ole vastuussa palvelun suorittamisajasta, ehdoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat Lahjakortissa ilmoitettua palvelua suorittaessa. Ostaja vakuuttaa tietävänsä, että palvelun suorittamisesta on vastuussa Palveluntarjoaja.
8.6. Välittäjä ei ole vastuussa Ostajalle tilanteissa, joissa se on estynyt täyttämään velvollisuutensa Välittäjästä riippumattomista syistä, joita se ei ole kohtuudella voinut ennakoida ja joiden seurauksia ei kohtuullisin toimenpitein olisi voinut välttää tai korjata, kuten luonnon katastrofista, ukonilmasta, sähkökatkosta, lakosta, sodasta tai tulipalosta, uudesta tai muuttuneesta laista tai viranomaissäännöistä, puhelin- tai tietoliikenneviasta tai vastaavista muista syistä johtuen (ns. Force Majeure).

9. Vaitiolovelvollisuus

9.1. Välittäjän velvollisuus on pitää salassa ja olla paljastamatta kolmansille osapuolille Ostajan Tilauslomakkeessa antamia tietoja (lukuun ottamatta tapauksia, jolloin tietojen antaminen takaa Lahjakortissa ilmoitetun palvelun oikean ja oikea-aikaisen suorittamisen). Salassapitovelvollisuus ei päde, mikäli Ostajan tietojen paljastaminen perustuu Suomen lainsäädäntöön.

10. Muut ehdot

10.1. Osapuolet ymmärtävät, että Ostajan tulee noudattaa Sopimuksen ehtoja luovuttaessaan oikeuksia kolmansille osapuolille.
10.2. Osapuolten tulee lähettää kaikki kirjeet, selvitykset ja muut asiakirjat sähköpostilla tai postitse, mikäli niin on tässä Sopimuksessa sovittu. Ostajan tiedot on esitetty Tilauslomakkeessa. Välittäjän tiedot ovat:
ELÄMYSLAHJAT OY
Postiosoite: Leppävaarankatu 3-9, 02600 Espoo
Y-tunnus: 2327383-7
Puhelin: +358 9 315 76543
Sähköposti: info@elamyslahjat.fi
Tilinumero: FI19 1432 3000 2283 53
10.3. Osapuolten velvollisuus on ratkaista Sopimusta solmiessa syntyvät erimielisyydet neuvottelemalla. Mikäli Sopimusta solmiessa syntyneitä riitoja tai erimielisyyksiä ei saada ratkaistuksi, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa noudattaen Suomen lakia. Osapuolilla on velvollisuus odottaa vähintään 30 vuorokautta kirjallisen ilmoituksen lähettämisestä postitse tai sähköpostitse, ennen asian saattamista oikeuden käsittelyyn.

11. Reklamaatiot

Mikäli haluat reklamoida tarjottavista palveluistamme, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä ja ratkaisemaan ongelmat nopeasti ja helposti sähköpostitse info@elamyslahjat.fi tai puhelimitse 09 315 76543.

Jos et ole tyytyväinen ehdotukseen riitojenratkaisusta, voit lähettää valituksen / valituksen verkkosivustollamme ostetuista palveluista kuluttajansuojaviranomaiselle (Ohjeita: https://www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/asiointi/).