Sydän Enkeli

Sydän Enkeli tarjoaa Suomessa puhelimitse enkelikorttitulkintoja ja kotien Bagua Fengshuita. Puhelimitse tapahtuvat tulkinnat ja henkilökohtaiset keskustelut tuovat palan elämystä jokaisen elämään.
Selaa kategorioita

Sydän Enkelin yksi suosituimmista elämyksistä on yksilöllinen enkelikorttitulkinta. Puhelimitse tapahtuva enkelikorttitulkinta tuo enkelten kautta uutta ymmärrystä ja ajatuksia omaan elämään sekä siinä esiintyviin ongelmiin. Enkelien rakastavaiset viestit ja ehdotukset voivat auttaa lahjan saajaa saamaan selvyyttä ja uusia näkökulmia omaan elämäntilanteeseensa. Lahjan saaja kokee yksilöllisen, hänelle sovittuna aikana järjestettävän tulkinnan. Enkelikorttitulkinta avaa lahjan saajan sydämen näkemään huomaamatta jääneitä tapahtumia sekä niiden merkityksiä, antaen samalla uudenlaista ymmärrystä ja vahvistusta elämään ja arkeen. Keskustelussa käsitellään tulkittavan yksilöllisiä elämään vaikuttavia asioita kenties kokonaan uudesta näkökulmasta. Ennen sovittuna ajankohtana tapahtuvaa soittoa enkelikorttitulkitsija vierailee energeettisessä tilassa pyytämässä enkeleitä mukaan tulkintaan, keräten samalla tietoa lahjan saajalle tärkeisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Puhelun kesto on noin 45 minuuttia, minkä aikana käydään läpi lahjan saajan yksittäistä aihealuetta tai elämäntilannetta yleisesti intuitiolla sekä enkeleiden ja enkelikorttien opastamana. Lahjan saaja määrittelee itse, mitä haluaa enkelikorttitulkitsijalle kertoa. Lahjan saaja voi valmistautua puheluun rauhoittumalla häiriöttömässä ympäristössä ennen puhelua. Tässä elämyslahjassa on tärkeää pitää mieli avoimena ja olla valmis vastaanottamaan enkeleiltä ohjausta elämään. Kyseessä on voimauttava ja rakkaudentäyteinen tapahtuma, joka avaa uusia ovia ajatuksiin ja elämän ratkaisuihin, tuoden samalla lisää iloa ja valoa lahjan saajan elämään. Elämyslahja sopii uusille kokemuksille avoimelle henkilölle, joka haluaa kokea jotain erilaista ja henkilökohtaista helposti omassa kotonaan. Lahja sopii myös kaikille, jotka ovat avoimia vastaanottamaan viestejä enkeleiden kautta ja haluavat mielenkiinnosta tietää, mitä elämän kysymyksiä tulkinnassa nousee esiin.

Sydän Enkelin muita suosittuja elämyksiä ovat koti Bagua Fengshuin mukaan. Tässä elämyksessä luodaan positiivista energiaa kotiin. Kodin Baguan myötä lahjan saaja saa henkilökohtaisen keskustelun myötä näkemyksen siitä, miten bagua asettuu hänen kotiinsa ja mikä on sen merkitys lahjan saajan elämään. Baguassa tarkastellaan huonekalujen sijoittelua sekä elementtien ja värien vaikutusta kodissa. Baguan eri alueet kuvastavat erilaisia energioita, jinin ja yangin vuorovaikutusta, elementtien ja värien harmoniaa sekä niihin vaikuttavia elämän eri osa-alueita. Elämyslahja auttaa lahjan saajaa kohottamaan kotinsa positiivista chin-virtausta asiantuntijan puhelimitse antamien yksilöllisten neuvojen avulla. Lahjan saaja saa paljon henkilökohtaisia vinkkejä niin kodin sisustuksen suunnittelussa kuin myös symbolien ja kuvien merkityksestä kodissaan. Tunnin mittaisessa keskustelussa käydään läpi Kodin Baguan merkitys ja muita sisustukseen liittyviä, esille tulevia asioita ja lahjan saaja saa keskustelun myötä uusia ideoita kodin viihtyisyyteen myöhemmin toteutettavaksi. Kodin Bagua sopii kaikille kotinsa fengshuista kiinnostunelle läheisille, jotka toivovat kotiinsa uutta energiaa.