Osta ajoelämyksesi seuraavaan Superautotapahtumaan Kiikalassa!

Suomen Motivaatiotalo Oy

Suomen Motivaatiotalo kouluttaa ja sertifioi ainoana toimijana Suomessa RMP Motivaatiovalmentajia ja RSMP Koulumotivaatiovalmentajia, jotka käyttävät omassa työssään tai valmennuksissaan työkaluna Reiss Motivaatioprofiilia. Suomen Motivaatiotalon tavoitteena on parantaa suomalaisten motivaatiota elämän eri osa-alueilla ja sitä kautta lisätä kaikkien tyytyväisyyttä ja menestystä sekä työssä että vapaa-aikana.
Selaa kategorioita

Elämäämme määrittävät 16 perustarvetta eli motiivia. Ne ovat aines, josta meidät on tehty ja joka antaa tarkoituksen ja merkityksen olemassaolollemme. Kaikilla on nämä 16 perustarvetta, mutta yksilöt asettavat ne erilaiseen tärkeysjärjestykseen. Sitä, millaiseen tärkeysjärjestykseen yksilö asettaa 16 perustarvetta, kutsutaan “Reiss Motivaatioprofiiliksi” (engl. Reiss Motivation Profile®), lyhyesti RMP. Se kertoo ihmisen persoonallisuuspiirteistä ja ydinarvoista. Motivaatioprofiilin käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Yksityishenkilöt saavat siitä tukea esimerkiksi oman elämän valintatilanteisiin, urasuunnitteluun, hyvinvoinnin ja tasapainon lisäämiseen, motivoitumiseen ja innostumiseen, parisuhde- tai perhedynamiikan kehittämiseen. Työelämässä, valmennustoiminnassa sekä koulumaailmassa motivaatioprofiilia käytetään mm. esimiestyössä ja johtamisessa, rekrytoinnissa, organisaatiomuutoksissa, työhyvinvoinnin ja työkulttuurin rakentamisessa sekä yksilöllisessä ohjaamisessa ja valmentamisessa – kaikkialla missä halutaan panostaa hyvinvointiin, merkitykselliseen tekemiseen sekä hyviin tuloksiin. Tarpeesta riippuen RMP Motivaatiovalmentaja voi rakentaa niin yksilö-, pari-, tiimi- kuin organisaatioprofiileja.

Suomen Motivaatiotalo tarjoaa elämyksenä motivaatioprofiileja yksilöllisesti. Omien motiivien tunnistaminen auttaa meitä tekemään elämässä itsellemme sopivia valintoja ja löytämään omat energianlähteemme. Reiss Motivaatioprofiili (RMP) on tieteellisesti tutkittu työkalu yksilöllisten elämän perustarpeiden eli motiivien kartoittamiseksi. Reiss Motivaatioprofiili ja henkilökohtainen lyhyt keskustelu sertifioituneen motivaatiovalmentajan kanssa selkiyttävät yksilöllisiä motiiveja ja antavat eväitä omannäköiseen ja ennen kaikkea onnelliseen elämään. Syvällinen profiilikatselmus antaa osallistujalle uudenlaisia näkökulmia omaan tulevaisuuteensa ja siihen, kuinka omia unelmia kannattaa lähteä tavoittelemaan. Elämys koostuu seuraavista eduista: RMP, joka tehdään tehdään itsearviointina netissä (20–30 minuuttia). Tulokset käydään läpi noin tunnin mittaisessa sparrauskeskustelussa joko kasvokkain tai etänä. Paketti sisältää lisäksi RMP-profiilikuvauksen, kattavan raportin ja harjoituksia itsenäistä jatkotyöskentelyä varten. Lahja soveltuu jokaiselle onnellisen elämän rakennuspalikoita ja omaa energisoitumistaan miettivälle henkilölle iästä ja elämäntilanteesta riippumatta. Erityisen hyvin RMP soveltuu oman elämänsä suuntaa miettiville, esim. koulunsa päättäville, ylioppilaille, ammattiin valmistuville ja alanvaihtajille.

Suomen Motivaatiotalo myös elämyksenä motivaatioprofiileja pariskunnille. Lahja soveltuu kaikille parisuhteessa eläville henkilöille, jotka haluavat tunnistaa ja ymmärtää sekä omia että puolisonsa perustarpeita saadakseen sitä kautta eväitä toimivan arjen rakentamiseen ja onnelliseen yhteiseloon. Pariskunta voi olla seurustelun alkumetreillä miettimässä yhteenmuuttamista, kihlautumassa tai jo avioliiton kynnyksellä. Valmennus toimii myös pidemmän parisuhteen virkistäjänä tai muutostilanteessa, kun lapset muuttavat pois kotoa tai eläkeikä on lähestymässä.